VVG Al­ve­rin­gem veeg­de de nul na een 4-5-zege op Westou­ter­weg. “We kwa­men nog niet com­pleet aan de af­trap door her­exa­mens en jon­gens die op reis wa­ren”, zegt coach Kri­s­tof Ron­de­lez. “Ik be­schik over een jon­ge ploeg die er blijft voor gaan. Dat was op Westou­ter niet an­ders. Ik heb de jon­gens op het hart ge­drukt dat ze er ook het kop­je moe­ten bij­hou­den. Tien mi­nu­ten voor tijd kwam Westou­ter tot 4-5 te­rug. We werk­ten de wed­strijd af met de bil­len dicht.”

“Of de ban nu ge­bro­ken is? Ik wacht tot na de match te­gen Hol­le­be­ke om dat te be­ves­ti­gen. Aa­ron Ghys­brecht was met vier tref­fers man van de match.”

Facebook reacties