Wie ooit al eens van het jaagpad langs de IJzer gebruik gemaakt heeft, weet het: het jaagpad is in slechte staat. Gebruikers klagen dat hun schade oploopt als ze op het jaagpad fietsen, en ook de burgemeesters van Lo-Reninge, Alveringem en Poperinge trokken onlangs aan de alarmbel. Wij trokken op onderzoek en contacteerden de betrokkenen.

Het jaagpad is eigendom van de Vlaamse Overheid en wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg NV, de vroegere Administratie Waterwegen en Zeekanaal. De aanplantingen langs het jaagpad worden onderhouden door het Agentschap Natuur en Bos.

Fietsen langs het jaagpad is verboden, de nodige verkeersborden staan er om de gebruikers daarop te wijzen. De burgemeesters hopen op een openstelling voor fietsers, wat volgens Kristof Dejaeghere, burgemeester van Poperinge, een “toeristische meerwaarde voor de streek” kan betekenen. “Het stuk jaagpad tussen Fintele en Elzendamme is perfect toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Verderop richting Stavele en Roesbrugge niet. Dit dient zo snel mogelijk aangepakt te worden”, aldus Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge. Burgemeester Gerard Liefooghe van Alveringem vermoedt dan weer dat de toegang tot het jaagpad ook in de toekomst beperkt zal blijven tot voetgangers.

Voor voetgangers is het jaagpad inderdaad wel toegankelijk, al wijzen de burgemeesters erop dat ook voor hen het jaagpad niet optimaal bruikbaar is, zeker niet voor mensen met een kinderwagen.

(lees verder onder de foto)

Jaagpad Stavele-Roesbrugge – Foto: Daron Mertens

Schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert vestigt de aandacht erop dat de gemeente Alveringem “vorig jaar op eigen kosten” een stuk jaagpad hersteld heeft, hoewel dit eigenlijk de taak is van de beheerder, in casu de Vlaamse Overheid. Volgens Jacques Blanckaert zou een overheveling van het beheer van het Vlaams Gewest naar de Provincie West-Vlaanderen een oplossing voor het probleem kunnen zijn.

Voor de betrokken burgemeesters is het ook een doorn in het oog dat er wel elk jaar budgetten voor onderhoud voorzien zijn, maar dat die na elke voorjaars- of najaarsstorm overgeheveld worden naar de kust om de stormschade daar te herstellen. Vooral burgemeester Dejaeghere is daarover vrij scherp: “Er is wel geld voor allerhande formidabele grote projecten. Er is ook geld voor een chique concert in kasteel Alden Biesen, in het Limburgse Bilzen, de thuishaven van voorzitter Frieda Brepoels. En dan hebben ze nog het lef om ons hiervoor uit te nodigen.”

(lees verder onder de foto)

Jaagpad Stavele-Roesbrugge – Foto: Daron Mertens

Uiteraard namen we ook contact op met de Vlaamse Waterweg NV. Woordvoerder Claudia Van Vooren stelt: “De Vlaamse Waterweg NV is als waterwegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van de IJzer en de langsliggende jaagpaden. De toestand van de jaagpaden en de oevers wordt op regelmatige basis gecontroleerd en geïnventariseerd. De jaagpaden en de oevers lijden sterk onder de vele waterpeilschommelingen van de rivier.”

(lees verder onder de foto)

De Ijzer – Foto: Daron Mertens

De schade ten gevolge van deze waterpeilschommelingen herstellen is niet eenvoudig volgens de woordvoerder. Vele oevers zijn immers moeilijk toegankelijk en moeilijk bereikbaar voor het nodige materiaal, wat steeds opnieuw voor hoge prijsoffertes zorgt. Bovendien laat de woordvoerder nog weten dat er op dit ogenblik geen concrete werken gepland staan omwille van andere prioriteiten.

Ook het kabinet van bevoegd minister Ben Weyts werd gecontacteerd, maar daar kwamen we niet verder dan een bevestiging dat onze mail in goede orde ontvangen werd…

Foto: Daron Mertens