Op zondag 14 oktober trekken we met zijn allen naar de stembus om ons gemeentebestuur voor de komende zes jaren te vernieuwen. Wat staat er op het spel voor Alveringem?

Omdat Alveringem de voorbije zes jaar de kaap van de 5000 inwoners overschreden heeft, komen er een schepen en twee gemeenteraadsleden bij in de gemeenteraad. Omdat de Vlaamse Regering in het nieuwe gemeentedecreet echter besloten heeft dat elke Vlaamse stad en gemeente bij wijze van besparing elk een schepen moet inleveren, komen er dus enkel twee gemeenteraadsleden bij.

Omdat het nieuwe gemeentedecreet ook voorziet in een fusie tussen de gemeente en het OCMW, komen ook de OCMW-raad en de functie van OCMW-voorzitter, die de laatste legislatuur ook schepen was, te vervallen.

Concreet gaat Alveringem dus op zoek naar 17 gemeenteraadsleden en 3 schepenen.

2 kartels

In Alveringem bekampen twee kartels elkaar in de kiesstrijd: er is het kartel van de meerderheidspartijen Gemeentebelangen / CD&V en dat van de oppositiepartijen Pro / N-VA. Dat maakt de keuze voor de kiezer alvast duidelijk: voor of tegen het uittredende bestuur. Het is echter wel de bedoeling dat de vier betrokken partijen achteraf een eigen fractie vormen in de gemeenteraad.

Meerderheidskartel

Bij het meerderheidskartel is het bij de CD&V vooral uitkijken naar wat de CD&V-kandidaten gaan doen na het wegvallen van de populaire kandidaten Germain Dhondt en Dirk Vermeulen. Uittredend schepen Jacques Blanckaert lijkt de moeilijke taak te hebben de fractie van CD&V, de erfgenamen van Nieuw Beleid die ooit de enige uitdager van Gemeentebelangen waren, op peil te houden.

Bij Gemeentebelangen lijkt het afwachten wie de partij eventueel zal voordragen voor een schepenambt. Uittredend burgemeester Gerard Liefooghe lijkt een certitude om zichzelf op te volgen als burgemeester in het geval het meerderheidskartel de verkiezingen wint. Johan Albrecht, Karolien Avonture en Tom Sap lijken op het eerste gezicht de mogelijke kandidaat-schepenen te zijn voor Gemeentebelangen, al mag men er vanuit gaan dat in geval van winst ook de CD&V een schepensjerp zal opeisen voor Jacques Blanckaert.

(Lees verder onder de foto)

Uittredend burgemeester Gerard Liefooghe lijkt een certitude om zichzelf op te volgen in het geval het meerderheidskartel de verkiezingen wint.

Oppositiekartel

Bij het oppositiekartel is het uitkijken naar het resultaat van de N-VA, die zonder uittredend gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Danielle Godderis – T’Jonck naar de kiezer stapt. Heeft N-VA-voorzitter Johan Van Belle een even grote naamsbekendheid als het uittredende raadslid?

Bij Pro lijkt ex-burgemeester Marc Wackenier de gedoodverfde kandidaat te zijn om desgevallend het burgemeestersambt op zich te nemen. Philippe Ameloot is daarnaast de enige op de lijst die al bestuurservaring heeft als schepen en is dus een zo goed als zekere kandidaat-schepen. Andere kandidaten op de lijst die eventueel een schepenambt zouden kunnen opnemen zijn Jean Pierre Mouton, die reeds heel wat ervaring heeft als lid van de gemeenteraad en de politieraad en Johan Van Belle namens de N-VA.

(Lees verder onder de foto)

Bij Pro lijkt ex-burgemeester Marc Wackenier de gedoodverfde kandidaat te zijn om desgevallend het burgemeestersambt op zich te nemen.

Realisaties

De voorbije zes jaar werden er in Alveringem wel een aantal dingen gerealiseerd, zoals een grondige renovatie van de dorpskernen, de realisatie van een gescheiden rioolstelsel in de verschillende dorpskernen, de aanleg van een gescheiden fietspad langs de Izenbergestraat tussen de Nieuwe Herberg en Izenberge, de heraanleg van de Hoogstraat, de uitbouw van assistentiewoningen op de site van het rusthuis, de uitbouw van een speelotheek in de openbare bibliotheek, de heraanleg van het speelplein in Stavele en extra kleedkamers, vergader- en opslagruimte voor VVG Alveringem.

(Lees verder onder de foto)

Momenteel worden assistentiewoningen gebouwd op de site van het rusthuis.

Niet gerealiseerd/kritiek

Een aantal zaken werden niet gerealiseerd of er werd slecht over gecommuniceerd, zoals de start van een maandelijkse markt in Alveringem, de aanleg van een looppiste rond het voetbalveld, het kappen van bomen tijdens het broedseizoen in de Oerenstraat. Ook de verkeersveiligheid in de deelgemeenten, met name in Izenberge, blijft een heikel punt. Ook inzake niet-deelname aan zwerfvuilacties was er hier en daar kritiek te horen. Kritiek die er ook was tijdens de discussie tussen meerderheid en oppositie over de plaatsing van defibrillatoren in de gemeente.

(Lees verder onder de foto)

Onlangs werden 58 bomen gekapt in de Oerenstraat, en dat in het broedseizoen.

Geen fusie

Beide kartels zijn het er over eens dat Alveringem nooit op vrijwillige basis in een fusie zal stappen. Ze zien wel heil in een verregaande samenwerking met de omliggende steden en gemeenten, zoals dat nu reeds het geval is met de intergemeentelijke culturele samenwerking Achthoek.

Financieel

Op financieel vlak blijft Alveringem een financieel gezonde doch arme gemeente. Wel is de belastingdruk er behoorlijk hoog: de onroerende voorheffing bedraagt er 2250 euro, de aanvullende personenbelasting 8 % (cijfers uit De Tijd van 19 mei 2016). Dat maakt dat Alveringem tot de duurste gemeenten van Vlaanderen hoort qua belastingdruk.

Conclusie

Gezien beide grote partijen en hun kopstukken de voorbije verkiezingen sterk aan elkaar gewaagd waren, worden het vermoedelijk zeer spannende verkiezingen in Alveringem, waarbij, welk kartel de verkiezingen ook wint, de manoeuvreerruimte binnen de gemeenteraad waarschijnlijk zeer klein zal zijn. Het lijkt erop dat er zes boeiende en spannende jaren aankomen in Alveringem.

Het lijkt erop dat er zes boeiende en spannende jaren aankomen in Alveringem.