Scholen of vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs die te weinig leerlingen tellen, krijgen vanaf volgend schooljaar twee genadejaren in plaats van één. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist. Dankzij deze maatregel kunnen verschillende buurtscholen, onder andere het wijkschooltje in Gijverinkhove, verder open blijven.

Deze namiddag raakte bekend dat het schooltje eerst moest sluiten, omdat er nu maar drie kleuters in het schooltje zitten en dat zouden er eigenlijk zes moeten zijn. Even later kreeg directeur Jan Candaele dan toch nog het goede telefoontje dat de school een extra genadejaar krijgt om nieuwe leerlingen te zoeken. “Die kans zullen we met beide handen grijpen”, aldus de directeur. De laatste jaren gaat het leerlingenaantal in Gijverinkhove er flink op achteruit, want in het schooljaar van 2015 startten er maar twee kindjes in het schooltje.

Als een school op de jaarlijkse teldag van 1 februari onvoldoende leerlingen heeft, voorziet de regelgeving één genadejaar. In dat jaar kunnen ze extra leerlingen proberen aan te trekken zodat de school verder kan blijven bestaan. In het gewoon basisonderwijs is er één genadejaar, in het buitengewoon basisonderwijs zijn er twee genadejaren. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist om ook in het gewoon basisonderwijs twee genadejaren mogelijk te maken. Door deze beslissing kunnen de leerlingen van verschillende kleine basisscholen in hun vertrouwde school terecht.

(Lees verder onder de foto)

Het wijkschooltje in Gijverinkhove. Foto: Google Maps

Extra genadejaar

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Scholen spelen een belangrijke rol voor het lokale buurt- en dorpsleven. School wordt gemaakt dichtbij de plaats waar ouders met hun kinderen wonen, zeker in het basisonderwijs. We hebben in Vlaanderen en Brussel op dat vlak een rijke traditie met 2.600 basisscholen en bijna 3800 vestigingsplaatsen. Heel af en toe gebeurt het dat er te weinig leerlingen zijn, dan krijgt een school één genadejaar. Vandaag hebben we beslist om een extra genadejaar in te voeren voor scholen in het gewoon basisonderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs was dat al langer zo.”