Op dinsdag 16 april 2019 opent Aquafin de poorten van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Izenberge. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje komen nemen en krijgen een rondleiding op de RWZI, waarin hen uitgelegd wordt hoe het zuiveringsproces precies verloopt.

Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in het voorjaar van 2017 met de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Izenberge, een investering van ruim zevenhonderdduizend euro. In het voorjaar van 2018 werden de werken beëindigd.

De bouw van de RWZI was nodig om het afvalwater van inwoners uit Izenberge te kunnen zuiveren. Via deze installatie kan het vuile water van zo’n 350 inwoners worden gezuiverd alvorens het in oppervlaktewater geloosd wordt. Voordien liep dit afvalwater nog ongezuiverd in de Pastorijbeek. Deze waterzuivering komt de waterkwaliteit van deze waterloop dus zeker ten goede.

(Lees verder onder de foto.)

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Izenberge. Foto: DME

Wie benieuwd is hoe het waterzuiveringsproces op deze nieuwe installatie verloopt, kan op dinsdag 16 april een kijkje komen nemen aan de Izenbergestraat, aan de kruising met de Kazernestraat. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Elke bezoeker krijgt na de rondleiding een drankje aangeboden.

Inschrijven kan via contact@aquafin.be of 03 450 45 45. Vergeet niet te vermelden welk tijdstip jouw voorkeur heeft en met hoeveel personen je komt.

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Izenberge. Foto: DME