Vrijdagavond omstreeks 19.00 uur startte de Politiezone Polder samen met de Politiezone Spoorkin en in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos een actie tegen overlast en het illegaal vissen aan de oevers van diverse waterlopen op hun grondgebied.

Er werden 35 vissers gecontroleerd, waarvan er aan vier personen GAS-verslagen werden opgesteld voor het misbruik van alcohol, het maken van kampvuur en het dumpen van afval. Verder werden er ook twee processen-verbaal opgesteld op de wetgeving betreffende het riviervissen en één proces-verbaal op het natuurdecreet. Een karper kon opnieuw uitgezet worden in de IJzer. Ook 2 joyriders werden gevat en beboet.