Ook in de politiezone Spoorkin krijgt de politie meldingen van Engelstalige personen die reclame maken voor allerlei klusjes. De malafide klusjesmannen voeren de werken veelal niet goed uit en vragen nadien een onrealistische prijs.

Afgelopen week circuleerden er al malafide klusjesmannen in de zone Westkust en bij uitbreiding in de hele kustregio.Sinds kort krijgt ook de zone Spoorkin te maken met de malafide mannen. Ze maken reclame voor asfaltwerken, snoeiwerken, dakwerken, ontmossen, reinigen van gevels en opritten. Ze stellen zich vaak bijzonder assertief op, in het bijzonder tegen kwetsbare en oudere personen en gaan na aanvang van de werken woekerprijzen eisen. Wilt u de hoge prijs niet betalen, zetten ze de slachtoffers onder druk om hen alsnog te doen betalen.

Indien zij zich aanbieden: ga niet op hun voorstellen in en verwittig de lokale politie.
U kunt hiervoor gratis het noodnummer 101 gebruiken.