Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het Provinciaal Droogteoverleg, om vanaf vandaag een captatieverbod voor dit gebied in te stellen.

Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken. De zomerdroogte met de komende hogere temperaturen doet de nood aan beregening van de akkers sterk toenemen. Hierdoor werd er de laatste dagen veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters. De situatie op het terrein laat nu niet langer toe dat er nog water uit de polderwaters van het IJzerbekken wordt opgepompt. In twee situaties blijft beperkt capteren wel nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide, en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Handhaving

Politiezone Spoorkin zal meer controleren op het captatieverbod. Het verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. Bij het uitblijven van betekenisvolle neerslag zijn bijkomende maatregelen mogelijk. Spaarzaam watergebruik blijft belangrijk.

Een actueel overzicht van de maatregelen en een interactieve kaart kan je raadplegen via www.west-­vlaanderen.be/waterschaarste.