In het IJzerbekken is gisteren een landbouwer betrapt die water aan het oppompen was uit de IJzer of een zijrivier. De landbouwer riskeert een boete te krijgen tussen de 200 en 1.600 euro.

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het Provinciaal Droogteoverleg, om afgelopen woensdag een captatieverbod voor dit gebied in te stellen. Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken. De zomerdroogte met de komende hogere temperaturen doet de nood aan beregening van de akkers sterk toenemen. In twee situaties blijft beperkt capteren wel nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide, en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

In Lo negeerde een landbouwer donderdag het captatieverbod en werd hij tijdens het oppompen van water betrapt door de politie Spoorkin. De landbouwer riskeert een boete te krijgen tussen de 200 en 1.600 euro.