Korpschef Devid Camerlynck (45) van de PZ Spoorkin heeft aan het politiecollege zijn vrijwillige beslissing ter kennis gebracht om zijn mandaat te willen neerleggen eind 2019.

In maart 2017 werd hoofdcommissaris Devid Camerlynck benoemd als nieuwe korpschef binnen de politiezone. Onder zijn coördinatie werden een aantal structurele antwoorden geboden op uitdagingen die zich aandienden binnen een organisatie die steeds in beweging is, bijvoorbeeld de verdere uitbouw van een verkeersdienst, de inzet van mobiele en vaste ANPR’s, de beveiliging van de politiecommissariaten, de oprichting van een LCCU (lokale computer crime unit) en het invoeren van een aantal geautomatiseerde tools om de interne communicatie te bevorderen.

In maart 2017 werd hoofdcommissaris Devid Camerlynck benoemd als nieuwe korpschef binnen de politiezone.

Kleinschaligheid

De politiezone groeide uit tot een stabiel korps waarbij de kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking steeds voorop staat. De politiezone Spoorkin is klaar om met vertrouwen de ruimere horizonten in een veranderend politielandschap tegemoet te varen, vanuit haar eigenheid en sterktes als kleinste korps van West-Vlaanderen. Door deze kleinschaligheid kiest de politiezone ervoor zich vooral toe te leggen op de invulling van de basisfunctionaliteiten interventie, onthaal, verkeer, wijkwerking, recherche, slachtofferbejegening en het handhaven van de openbare orde en is het speelveld voor experimenteren beperkt.

Onvoldoende uitdaging

“Binnen deze context vond ik onvoldoende nieuwe uitdagingen, onvoldoende omkadering en stond mijn visie omtrent de toekomst van de politiezone niet altijd in dezelfde lijn met deze van het politiecollege”, verklaart hoofdcommissaris Camerlynck. “Ik wil trouwens alle medewerkers danken voor hun inzet en motivatie de afgelopen drie jaar om deze veranderingsprocessen in het korps te ondersteunen. Ik wil ook de leden van het politiecollege en de politieraad danken voor hun vertrouwen en het vrijmaken van de nodige centen om het politiekorps te versterken” besluit de hoofdcommissaris.

Hij blijft voorlopig wel aan de slag als waarnemend korpschef binnen de politiezone, in afwachting van een nieuwe uitdaging binnen de geïntegreerde politie. Om de continuïteit te verzekeren, zal in samenspraak met de politieraad, op korte termijn een vacature voor een nieuwe korpschef open verklaard worden.