Lo-Reninge

Plannen voor ‘superstal’ in Lo-Reninge stuiten op verzet milieubeweging

Daron Mertens
31 januari 2020
Greenpeace verzet zich tegen de bouw van een ‘superstal’ in Lo-Reninge. Daar wil een veeteeltbedrijf uitbreiden tot 181.000 kippen en 500 runderen. Greenpeace vraagt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om ‘superstallen’ tegen te houden. De milieuorganisatie vindt grote stallen onhoudbaar voor klimaat, milieu en dierenwelzijn. Volgens burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) werden alle wettelijke stappen gevolgd en gaf het gemeentebestuur een positief advies.

Het West-Vlaamse veeteelt bedrijf Delo kreeg onlangs van de provincie een vergunning voor de bouw van nieuwe pluimveestallen en een loods. Daarmee zal het bedrijf zijn capaciteit verhogen 81.400 naar 181.000 slachtkippen, en van 420 naar 500 runderen. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) had, in steun van Greenpeace, tijdens de procedure al een bezwaar ingediend en tekende begin januari beroep aan tegen de beslissing. Begin februari volgt daaromtrent een beslissing van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA).

(lees verder onder de foto)

Begin februari volgt een beslissing van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Foto: Daron Mertens

“De trend van steeds grotere stallen is onhoudbaar voor het klimaat, het milieu en dierenwelzijn”, klinkt het donderdag bij Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie is de waterkwaliteit in de buurt van Lo-Reninge al slecht door de landbouw en mestdruk. Daarnaast wijst het WMF in haar beroep ook op mogelijke geurhinder en hogere gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Daarom pleit Greenpeace voor “een veestapel op maat van klimaat en milieu. De overheid moet deze schaalvergroting ten koste van de omgeving stoppen”, zegt Matteo De Vos, expert ecologische landbouw en veeteelt bij Greenpeace België.

Bron: BELGA

Daron Mertens
31 januari 2020