Groot-Alveringem

Majoor Kristof Dorné aangesteld als waarnemend zonecommandant Brandweer Westhoek

Daron Mertens
2 april 2020
Op 31 maart 2020 eindigde het mandaat van de huidige zonecommandant Kolonel Van Praet van de brandweerzone Westhoek. Vanaf 1 april neemt Majoor Kristof Dorné het roer tijdelijk over als waarnemend zonecommandant. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe zonecommandant werd ondertussen opgestart.

Kolonel Van Praet was sinds 1 januari 2015 zonecommandant van Brandweer Westhoek. Als bijzondere blijk van appreciatie voor zijn inspanningen en verwezenlijkingen in het kader van de zonevorming, zal de zoneraad Kolonel Van Praet de titel van ere-zonecommandant en ere-kolonel toekennen.

Op 6 maart 2020 werd Majoor Kristof Dorné door het zonecollege aangesteld als waarnemend zonecommandant. Hij staat vanaf 1 april aan het hoofd van Brandweer Westhoek. De waarnemende zonecommandant zal in overgangsperiode tussen 1 april en de indiensttreding van de nieuwe zonecommandant de continuïteit van de hulpverleningszone verzekeren.

Majoor Kristof Dorné startte zijn brandweerloopbaan op 10 juni 1992 als stagiair-brandweerman. Hij werd op 2 juni 2003 benoemd als officier bij brandweerdienst van Oostduinkerke. Hij werd in januari 2010 Kapitein-Dienstchef van brandweer Koksijde-Oostduinkerke. Op 1 januari 2015 werd hij vrijwillig Majoor en tevens regiodirecteur voor regio Westkust. Op 19 december 2018 professionaliseerde hij en werd hij beroepsmajoor. Afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor de regiowerking Noord en Directeur Operaties.

Lees verder onder de foto.

Waarnemend zonecommandant Kristof Dorné. Foto: Facebook Koksijde-Oostduinkerke

Majoor Kristof Dorné geniet het vertrouwen van het zonecollege en de hele hulpverleningszone. “We hebben alle vertrouwen in de kwaliteiten van Majoor Kristof Dorné”, aldus zonevoorzitter, burgemeester Emmily Talpe. “Hij levert al enkele jaren goed beleidswerk voor Brandweer Westhoek. We wensen hem dan ook veel succes bij het uitoefenen van deze waarnemende functie.”

Aanwervingsprocedure

Tijdens de zoneraad van 4 maart werd de functie van zonecommandant voor Brandweer Westhoek vacant verklaard bij wijze van aanwerving. De kandidaten moeten voldoen aan diverse voorwaarden en doorlopen een uitgebreide selectieprocedure. Alle voorwaarden en stappen van het aanwervingsproces staan beschreven op jobs.brandweerwesthoek.be. Kandidaturen moeten ten laatste op maandag 6 april ingediend worden. De nieuwe zonecommandant staat alvast voor een grote uitdaging in het licht van een potentiële splitsing van de hulpverleningszone.

Daron Mertens
2 april 2020