Hoogstade

Hoogstadestraat onderbroken voor asfalteringswerken

Daron Mertens
20 mei 2020
Het Vlaams Gewest zal de toplaag van de Hoogstadestraat in de bebouwde kom van Hoogstade herasfalteren. De werken starten op 8 juni en zullen een week duren. Afhankelijk van de weersomstandigheden, kan deze planning mogelijk wat verschuiven.

De Hoogstadestraat zal worden geherasfalteerd in de bebouwde kom van Hoogstade van aan het bedrijventerrein Hofstede tot aan de betonplaten richting Veurne. “De straat wordt gedurende de werken volledig afgesloten en er wordt een omleiding voorzien via de Nieuwe Herberg, door Izenberge en Gijverinkhove tot aan de Gapaard, dit voor beide richtingen en voor alle verkeer”, aldus bevoegd schepen Jacques Blanckaert.

Gezien de Hoogstadestraat wordt afgesloten, zullen de bewoners die in de werfzone wonen, hun wagens dienen te parkeren buiten de werfzone. Er worden in de aanpalende weide rijplaten aangelegd zodat wagens vanuit de Kerkstraat naar de Eikhoek kunnen rijden.

De Hoogstadestraat in de bebouwde kom van Hoogstade. Foto: Daron Mertens

Daron Mertens
20 mei 2020