Groot-Alveringem

Overeenkomst over herstel jaagpad langs de IJzer

Daron Mertens
26 juni 2020
De provincieraad van West-Vlaanderen keurde deze week een overeenkomst goed met de Vlaamse Waterweg voor het beheer van het jaagpad langs de IJzer van Roesbrugge tot Fintele. De Vlaamse Waterweg draagt het beheer over aan de provincie West-Vlaanderen. Er wordt nu ook een herstel gepland.

Al in 2019 zette de Vlaamse overheid het licht op groen voor de Vlaamse Waterweg nv om budget vrij te maken voor het herstel van het jaagpad langs de IJzer van Roesbrugge tot Stavele. Nog in 2019 kwam de Vlaamse Waterweg haar plannen tonen. In Roesbrugge komt er een slipway en het jaagpad zou op een breedte van 2 meter helemaal vernieuwd worden. “De plannen zouden ondertussen klaar moeten zijn, maar het is mij niet bekend of de omgevingsvergunning ondertussen al aangevraagd is, want dat is uiteraard ook een belangrijke stap. Het zal immers van de vergunning afhangen of de geplande uitvoering mogelijk is”, aldus Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Lees verder onder de foto.

Jaagpad langs de IJzer in Stavele. Foto: Daron Mertens

Pad in betonnen platen

“De keuze is namelijk gevallen op een ‘wegbedekking’ in betonplaten, omdat dit niet alleen stevig is maar ook een herstel makkelijker zou maken bij verzakkingen. Het is hierdoor ook berijdbaar voor dienstvoertuigen in functie van onderhoud, maar het blijft uiteraard een pad voor fietsers en voetgangers. De IJzer is een typische ‘laaglandrivier’ en de oevers zien vooral af van de waterschommelingen en dus van uitspoeling. De keuze voor betonplaten is dan ook de meest verantwoorde”, zegt burgemeester Dejaegher.

Lees verder onder de foto.

De toestand van het jaagpad is erbarmelijk. Foto: Daron Mertens

Blauwe as

Ondertussen sloten de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg nv een kaderovereenkomst, waarbij de IJzer de eerste rivier is op wie deze overeenkomst van toepassing zal zijn. De provincie neemt het jaagpad op in haar zogenaamde ‘netwerk van blauwe assen’. Dit is een netwerk aan wandel- en fietsverbindingen langs het water. De provincie heeft naast deze blauwe assen ook groene assen en vaak zijn dat verlaten spoorwegbeddingen. De provincie neemt ook het beheer en onderhoud over en dat zou een forse verbetering moeten zijn tegenover de huidige regeling.

“Het is dan ook met overtuiging dat ik in de zitting van de provincieraad van 18 juni op de groene stemknop geduwd heb om deze overeenkomst goed te keuren! En nu hopen dat de uitvoering niet lang meer op zich zal laten wachten. Ik ben er immers van overtuigd dat dit positieve gevolgen zal hebben voor het toerisme in de streek”, sluit Dejaegher af.

Jaagpad langs de IJzer in Beveren. Foto: Daron Mertens

Daron Mertens
26 juni 2020