Groot-Alveringem

Peter Billiouw (50) voorgesteld als nieuwe korpschef PZ Spoorkin

Daron Mertens
30 juni 2020
De 50-jarige Peter Billiouw uit Izegem heeft maandag de eed afgelegd als nieuwe korpschef van PZ Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge).

Hij woont in Izegem en studeerde in 1996 af als master in de rechten. Daarna volgde Billiouw verschillende bijscholingen aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen en behaalde hij in 2014 zijn directiebrevet aan de Nationale Politie-academie. Billiouw begon zijn carrière bij de politie als agent in Torhout, Anderlecht en Kortrijk. Na de politiehervorming bleef hij actief in Kortrijk (PZ Vlas) en werd er commissaris bij de dienst Intern Toezicht. Hij hield er zich bezig met tucht en deontologie en specialiseerde zich in geweldbeheersing.

Tussen 2012 en 2017 was hij actief bij de Federale Politie als commissaris-auditor bij de Algemene Inspectie. In die functie voerde hij talloze audits uit bij lokale politiezones, onder meer in 2015 bij PZ Spoorkin. In 2017 keerde hij terug naar het lokale niveau om hoofdcommissaris van de PZ Grensleie te worden. In 2020 stelde hij zich kandidaat-korpschef bij de PZ Spoorkin. Hij was de enige kandidaat, want kort voor het examen trok de andere kandidaat zich terug.

Wat verwacht Billiouw van zijn opdracht in de kleinste politiezone van de provincie (50 agenten, 10 mensen burgerpersoneel)? “De kleinschaligheid van de zone heeft voor- en nadelen. Enerzijds is iedereen snel op de hoogte van de gebeurtenissen en wordt informatie snel onderling uitgewisseld. Anderzijds ontbreekt het daarom soms aan structuur.” Behalve het uitbouwen van de nodige structuur wil de nieuwe korpschef ook inzetten op de verdere digitalisering van de zone en wenst hij de polyvalentie van het personeel in de zone te vergroten, want het is van groot belang in een kleine zone dat iedereen de taken van afwezige collega’s kan overnemen.

PZ Spoorkin. Foto: Daron Mertens

Daron Mertens
30 juni 2020