Enkele wandel- en natuurverenigingen uit de streek hebben zich verenigd onder de naam Aarde aan de dijk! omdat ze stappen willen ondernemen tegen de herstellingsplannen van het jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele.

De Vlaamse Waterweg verhoogt in opdracht van de Vlaamse Overheid de kwaliteit van haar jaagpaden voor een betere fietsmobiliteit. Zo is met een vrijgemaakt budget van 815.000 euro ook de linkeroever van de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele mee in dit plan goedgekeurd. Daar waar de betreffende IJzeroever op vandaag vooral als een wandeltracé wordt gebruikt, beoogt het structureel herstel dus vooral een betere fietsinfrastructuur. Het verweerde asfaltstrookje wordt daarom over een afstand van 4.8 kilometer vervangen door twee meter brede, betonnen prefabplaten, en over een totaal van 850 meter landinwaarts opgeschoven.

“Deze besluitvorming zou genomen zijn in samenspraak met de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, Erfgoed en Agentschap voor Natuur en Bos. Vreemd genoeg werd de doelgroep en dus de gebruiker van het pad, met name de burger(beweging), niet betrokken in het participatieproces”, aldus het platform Aarde aan de dijk!. “Enkele organisaties hebben zich over dit dossier gebogen en besloten om samen bezwaar aan te tekenen tegen het voorliggend verhardingsplan van dit uniek stukje IJzeroever. Grote Routepaden West, Trage Wegen IJzer, Gemeenten en Natuurpunt De Bron, gesteund door hun respectievelijke koepelwerkingen, verenigden zich voor deze kwestie in het platform Aarde aan de dijk!.”

Lees verder onder de foto.

Jaagpad langs de IJzer in Stavele. Foto: Daron Mertens

“We beamen de noodzaak van het herstel van de ernstig beschadigde en onveilige toplaag van het jaagpad. Ook voor wandelaars is het comfort op vele plaatsen zoek. De gedoogde fietser wordt er momenteel als moedig mens toegejuicht. Omdat trage wegen steeds belangrijker worden in ons dagelijks leven, vergroot ook de roep voor een beter beheer van deze paden. En dat behoeft niet altijd een grootschalige en dure ingreep. Daarom zijn wij niet akkoord met de genomen beslissing om onze natuurrijke en van rust gezegende IJzeroever op maat van de fietser te laten herstellen en met beton aan te kleden.”

“De breedte schommelt tussen 90 en 130 cm, waardoor bijna een hectare biodiversiteit dreigt te verdwijnen onder de betonplaten. De voorziene breedte zal de fietssnelheid in de hand werken. Neem daarbij de vrij bochtige loop van de IJzer en het toenemend aantal aangedreven fietsen en het onveiligheidsgevoel is niet meer weg te denken. In deze coronatijden zijn wandelaars meer dan ooit op zoek naar dergelijke paadjes. De wandeldruk in kwetsbare natuurzones wordt te hoog. Er zijn al internationaal erkende wandelnetwerken geënt op dit jaagpad. De wandelaar moet hier de norm blijven, de fietser mag gedoogd worden. Wij vragen om het oude asfalt uit te breken en te vervangen door minder dure halfharde materie”, besluit het platform Aarde aan de dijk!.

Lees verder onder de foto.

Jaagpad langs de IJzer in Beveren. Foto: Daron Mertens

“Betonplaten meest verantwoord”

“De keuze voor een ‘wegbedekking’ in betonplaten is gekozen, omdat dit niet alleen stevig is maar ook een herstel makkelijker zou maken bij verzakkingen. Het is hierdoor ook berijdbaar voor dienstvoertuigen in functie van onderhoud, maar het blijft uiteraard een pad voor fietsers en voetgangers. De IJzer is een typische ‘laaglandrivier’ en de oevers zien vooral af van de waterschommelingen en dus van uitspoeling. De keuze voor betonplaten is dan ook de meest verantwoorde”, zegt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De toestand van het jaagpad is erbarmelijk. Foto: Daron Mertens