Groot-Alveringem

Eigenaars private grond verzetten zich tegen onteigening

Daron Mertens
27 januari 2021
Samen met woonmaatschappij IJzer en Zee wil de gemeente 21 sociale woningen bouwen op ruim 9000 vierkante meter grond. De eigenaars verzetten zich tegen de onteigening. Als het niet tot een minnelijke schikking met de eigenaars komt, stapt de gemeente naar de rechter.

“De gemeenteraad stemt over een onteigeningsplan om gronden te verwerven voor
een sociale woonwijk. De bouw komt in handen van de huisvestingsmaatschappij. Het betreft een locatie in de oksel van de Schooldreef en de Nieuwstraat”, aldus burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen).

De gemeenteraadsleden moeten beslissen of zij de onteigening van 9242 m² grond zullen goedkeuren. Een deel van die grond die zou onteigend worden is bouwgrond; een deel is grond gelegen in de bouwzone van het gewestplan; een deel van die grond is woonuitbreidingsgebied en een deel is agrarisch waardevolle grond. De drie eigenaars van de gronden, hebben allemaal een bezwaarschrift ingediend. Ze vinden het dossier onvolledig en vinden het niet kunnen dat er huizen worden gebouwd dicht bij hun bestaande woningen.

De gemeente wil om en bij de 100.000 euro betalen voor de grond. De bedoeling is om er samen met de Woonmaatschappij IJzer en Zee 21 sociale kavels te realiseren. De gemeente zou dan de wegen, gescheiden riolen en nutsleidingen laten aanleggen.

 

Plan 21 sociale woningen

Op deze manier worden de sociale woningen gebouwd.
Daron Mertens
27 januari 2021