Alveringem

Openbaar onderzoek herinrichting N8

Daron Mertens
29 januari 2021
Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) in Alveringem en Veurne. Van de E40 tot net voorbij de gemeentegrens van Alveringem wordt de gewestweg volledig heringericht.

Voor het project uitgevoerd kan worden, moet eerst een omgevingsvergunning toegekend worden. In het kader van die aanvraag organiseren de betrokken gemeenten Veurne en Alveringem een openbaar onderzoek. Zo kan iedereen tot 26 februari 2021 zijn of haar opmerkingen of bezwaren over het project meedelen. Eind 2020 legde Wegen en Verkeer de laatste hand aan het ontwerp van de Ieperse Steenweg. Het stuk tussen de E40 en de gemeentegrens van Alveringem gaat er in de toekomst helemaal anders uitzien.

Langs de hoofdweg worden ventwegen aangelegd. Deze parallelle wegen zijn bedoeld voor fietsers en lokaal verkeer. Zo moet landbouwverkeer uit de zijwegen niet meer direct de gewestweg oprijden, maar via kruispunten met verkeerslichten. Dat komt de doorstroming op de gewestweg ten goede. Fietsers rijden bovendien niet meer naast het autoverkeer zoals nu het geval is, maar worden afgescheiden door een groene zone met een gracht of extra groen.

Openbaar onderzoek loopt tot 26 februari

Wegen en Verkeer vroeg eind vorig jaar ook een omgevingsvergunning aan voor het project. Aan die vergunning is een openbaar onderzoek gekoppeld. Tot 26 februari kan je op de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten Veurne en Alveringem het volledig dossier inkijken en eventuele opmerkingen doorgeven. Je kan het dossier ook vinden op de website van Omgevingsloket Vlaanderen (www.omgevingsloket.be).

Start werken afhankelijk van doorlooptijd procedures

Wanneer de werken op de Ieperse Steenweg van start gaan, is nog niet bekend. Die timing is afhankelijk van het bekomen van de omgevingsvergunning en de keuze van een aannemer om de werken uit te voeren. Wat wel zeker is, is de manier waarop de werken worden uitgevoerd. Zo worden eerst naast de bestaande weg de ventwegen aangelegd. Wanneer er op de hoofdweg gewerkt wordt, kan het doorgaand verkeer over deze ventwegen rijden. Op die manier moet de gewestweg nooit afgesloten worden. Doorgaand verkeer op de Ieperse Steenweg blijft dus altijd mogelijk, zowel richting Ieper als richting Veurne.

Alle info over het project vind je opĀ www.wegenenverkeer.be/N8-Westhoek. Je vindt er ook een overzicht van de andere geplande projecten op de N8.

Daron Mertens
29 januari 2021