Groot-Alveringem

Onteigeningsplan voor sociale woonwijk goedgekeurd

Daron Mertens
4 februari 2021
Samen met woonmaatschappij IJzer en Zee wil de gemeente 21 sociale woningen bouwen op ruim 9000 vierkante meter grond in de oksel van de Schooldreef en de Nieuwstraat in Alveringem. De drie eigenaars van de gronden, dienden allemaal een bezwaarschrift in. Op de gemeenteraad van 28 januari werden alle opmerkingen van de bewoners uiteindelijk weerlegd en werd het onteigeningsplan GRUP wonen definitief goedgekeurd.

Twee locaties werden onderzocht. Optie 1 was een langgerekte strook achter de huizen van de Schooldreef; optie 2 de oksel van de Schooldreef en de Nieuwstraat, pal achter Hof ter Zoete. Beide locaties liggen op grond in landbouwgebruik van de familie Zoete. Uiteindelijk werd voor optie 2 gekozen, wegens een efficiënter ruimtegebruik en een vlottere ontsluiting op de openbare weg.

De drie eigenaars van de gronden, dienden allemaal een bezwaarschrift in. Ze vinden het dossier onvolledig en vinden het niet kunnen dat er huizen worden gebouwd dicht bij hun bestaande woningen. Op de gemeenteraad van 28 januari werden alle opmerkingen van de bewoners uiteindelijk weerlegd en werd het onteigeningsplan GRUP wonen definitief goedgekeurd. Meerderheid tegen oppositie weliswaar want de fractie PRO/N-VA stemde tegen. “Er werd te weinig gecommuniceerd met de omwonenden en de raadsleden werden niet ingelicht over de financiële impact op de gemeente. Bovendien werd er bij de keuze tussen de twee opties ook geen rekening gehouden met de visie van de bewoners”, aldus Jean-Pierre Mouton (PRO) in de gemeenteraad.

Lees verder onder de foto.

Oksel van de Schooldreef en de Nieuwstraat, pal achter Hof ter Zoete.

Een rechter zal zich wellicht uitspreken over de verkoopprijs van de grond, omdat de eigenaars niet akkoord gaan met de verkoopprijs van 102.650 euro. De advocaat van de gemeente zal nog een laatste poging ondernemen om de grond in onderlinge overeenkomst te verwerven. Lukt dat, dan kan de gemeente aan huisvestingsmaatschappij IJzer & Zee groen licht geven om aan de Vlaamse overheid subsidies aan te vragen. Het is immers de huisvestingsmaatschappij die met overheidssubsidie sociale woningen bouwt. De gemeente zou dan de wegen, gescheiden riolen en nutsleidingen laten aanleggen.

Als een overeenkomst in der minne niet lukt, dan zal de gemeente Alveringem met haar onteigeningsplan naar de rechter stappen. De conclusie daarvan zal binnen een bepaalde termijn uitgesproken worden, de tegenpartij kan dan ook nog in beroep gaan.

Plan 21 sociale woningen
Op deze manier worden de sociale woningen gebouwd.
Daron Mertens
4 februari 2021