Groot-Alveringem

Geen landschapspark in Alveringem: “Gevolgen voor landbouw en toerisme onduidelijk”

Daron Mertens
16 september 2021
Het Westhoekoverleg verkent verder de mogelijkheden van een landschapspark voor de Westhoek.

Recent heeft Vlaams minister voor milieu Zuhal Demir (N-VA) aangekondigd dat er in Vlaanderen meer aandacht moet komen voor open ruimte, en voor een betere samenwerking tussen de gebruikers van de nog resterende open ruimte in Vlaanderen. Dit zou onder meer gebeuren door de creatie van zogenaamde landschapsparken, waarvan er twee in West-Vlaanderen zouden komen: een in het noorden van de provincie rond Het Zwin en een in de Westhoek. Een landschapspark moet groene gebieden, natuurgebieden en parkgebieden in één groot geheel versterken.

Daarbij is de samenwerking tussen alle betrokken spelers zoals Agentschap Natuur en Bos, de gemeenten en de provincie een must. Vlaanderen zet hiervoor geld en middelen in. Maar de landbouwers vrezen dat ze bij zo’n erkenning zullen botsen op een reeks beperkingen. Het ABS (Algemeen Boeren Syndicaat) voerde afgelopen dinsdag dan ook met zo’n 60 tractoren actie aan de Noorderring in Ieper, waar niet toevallig diezelfde avond een vergadering van de burgemeesters van de Westhoek gepland stond. Woordvoerder Danny Metsu liet op de regionale TV weten dat dit initiatief veel weg heeft van mislukte politieke initiatieven uit het verleden.

Geen landschapspark in Alveringem

Na de vergadering van de burgemeesters in Ter Waarde in Ieper bleek dat de burgemeesters van de Westhoek, behalve de burgemeesters van Alveringem, Koksijde en Nieuwpoort, besloten het overleg over de ontwikkeling van een toekomstig landschapspark voor de Westhoek een kans te geven. Er werd een werkingsgebied vastgesteld dat stukken van het grondgebied van De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke omvat.

Wij vroegen burgemeester Liefooghe van Alveringem waarom de gemeente niet in het project stapt. “De gemeente stapt er niet in, omdat we de meerwaarde niet zien van een project waarvan de inhoud nog niet gekend is. Het college van burgemeester en schepenen is unaniem over dit standpunt”, aldus burgemeester Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V). “Bovendien zijn de gevolgen voor de landbouw en de toeristische recreatie nog niet geweten.”

Lees verder onder de foto.

Burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V)

Geen decreet

De burgemeester benadrukt ook dat er tot op heden geen enkel decreet is van minister Demir terzake, zodat niemand van de betrokken besturen eigenlijk weet wat men van het project mag verwachten. De burgemeesters die toe hebben gezegd benadrukken dat dit op geen enkele manier betekent dat er nu reeds gekozen is om een landschapspark te worden met de regio. Er is wel besloten om het overleg hierover het komende jaar met de betrokken partijen uit de verschillende sectoren op te starten. Indien er een gedragen visie gevonden wordt, kan er ten vroegste over een jaar een dossier ingediend worden bij de Vlaamse overheid.

De Provincie biedt zich nu aan als trekker van dit dossier voor de Westhoek. Dit vormt een belangrijk nieuw element. De Provincie is een bestuursniveau met expertise in de betrokken beleidsdomeinen (landbouw, toerisme en natuur). De Provincie heeft bovendien een sterke traditie van overleg met belanghebbenden, betrokken actoren en lokale besturen en is tegelijk in staat om een onafhankelijke koers te varen in deze. Op basis van deze overwegingen concludeert het burgemeestersoverleg dat de Provincie als partner van de lokale besturen een goede trekker van dit dossier voor de Westhoek zal zijn.

Via haar Twitteraccount laat minister Demir ondertussen weten dat er in heel Vlaanderen 23 gebieden kandidaat zijn en dat twee jury’s, onder leiding van Sylvie Van Damme en Geert Noels nu verder aan de slag gaan.

Daron Mertens
16 september 2021