Groot-Alveringem

‘Geen rood, geen brood’ is het nieuwe boek van Marc Wackenier

Daron Mertens
24 september 2021
Marc Wackenier (71) heeft met ‘Geen rood, geen brood’ een nieuw boek gepubliceerd.

Daarin vertelt hij over de geschiedenis van de veeprijskampen en jaarmarkten in de regio, die begint met ‘de keure van 1663’. Het boek brengt ook een ode aan het West-Vlaams rood ras, dat – met wat hulp – de concurrentie van de Holsteinkoe en het wit-blauwe ras overleefde. De auteur gaat ver terug in de tijd en onderzoekt het ontstaan en de evolutie van het rood ras type. Alveringem is het middelpunt in die zoektocht.

De auteur behandelt de jaarmarkten, de keuringen, het leven bij de plaatselijke fokkers, de fokbedrijven en de boeren die hun rood ras dieren met alle eer tot prijsbeest ‘poesterden’. De behandelde periode loopt tot 1995, waarop de laatste jaarmarkt werd gehouden in Alveringem, met een blik naar de huidige situatie als afsluiter. Het verval was reeds vroeger ingezet en vanaf eind de jaren 1970 leek de ‘uitdoving’ van het rood ras een voldongen feit. In het boek zijn er veel originele foto’s, krantenknipsels en oude archiefstukken verwerkt. Ook de stamboeken van het rood ras (stieren en melkkoeien) werden grondig bestudeerd. Het fotomateriaal is overtuigend en schetst een totaalbeeld van het leven in de nabijheid van het rood ras rund.

Lees verder onder de foto.

Auteur Marc Wackenier met zijn vorige 3 boeken: ‘de Canadakoffer’, ‘Dorp in een klerikale houdgreep’ en ‘Een eeuw in den drank’.

Evolutie van de Jaarmarkten

“De veeprijskampen en jaarmarkten waren aanvankelijk toegankelijk voor alle runderen. Later werd enkel nog het rood ras toegelaten. Die veeprijskampen werden vooral georganiseerd op een feestdag of ter gelegenheid van de dorpskermis. De jaarmarkt voor stamboekvee in Alveringem werd vanaf 1939 ingericht door een plaatselijk comité met steun van het Veekweeksyndicaat, van de provincie en de gemeente.

Tot 1974 werd jaarlijks een Provinciale jaarmarkt gehouden in Alveringem maar daarna, gezien de opkomst van andere rassen zoals de zwartbonte Holstein koe en het witblauw dikbil type, werd de jaarmarkt georganiseerd in een beurtrol met Gistel. De jaarmarkt van Alveringem werd internationaal geprezen en delegaties uit de buurlanden waren trouwe jaarmarktgasten. Het is een bijdrage om het rood ras als levend erfgoed te behoeden van de ondergang. De conservering van het rood ras is trouwens momenteel institutioneel verankerd”, aldus Marc Wackenier.

De cover van het boek is een subliem werkstukje van de hand en het penseel van Els Deschrevel. De publicatie is voorzien eind oktober 2021. Info voor aankoop boek: formulier

West-Vlaams rood ras

Daron Mertens
24 september 2021