Lo-Reninge

Enquête voor inwoners Lo-Reninge over zorgzame buurt

Daron Mertens
7 oktober 2021
Het woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge wil met de steun van het stadsbestuur een zorgzame buurt maken.

Dat betekent dat mensen met de hulp van hun buren langer thuis kunnen wonen. Elke inwoner van Lo-Reninge heeft een vragenlijst ontvangen waarin gepeild wordt waarvoor je op de buren een beroep doet en wat hij of zij voor de buurt kan betekenen. Je kan die enquête ook online via de stadswebsite invullen. Al ruim 50 mensen deden dat. “Zilvervogel heeft nu een deeltijdse buurtzorgmedewerker en wil die voltijds aan de slag krijgen”, overloopt schepen van Sociale Zaken Lieve Castryck (Dynamisch) de initiatieven.

“Daarnaast willen het dorpsrestaurant in Zilvervogel uitbreiden van tweewekelijks naar wekelijks. Daarvoor zijn extra middelen nodig en die vragen we op 8 november aan. De Vlaamse overheid geeft voor het project ‘zorgzame buurt’ een maximale subsidie van 50.000 euro op voorwaarde dat het stadsbestuur hetzelfde bedrag daar bovenop legt. Voor Lo-Reninge zal dat subsidiebedrag niet zo hoog liggen.” In een eerste fase willen de initiatiefnemers in Reninge en Noordschote een zorgzame buurt uitrollen. De vragenlijst kan je tot 13 oktober invullen.

Zit je nu al met vragen? Kom dan zondag 10 oktober tussen 10 en 12 uur naar de Dorpsplaats in Reninge voor de derde editie van soep met babbeltjes.

Daron Mertens
7 oktober 2021