Groot-Alveringem

Maakt Marc Wackenier politieke comeback?

Daron Mertens
30 januari 2022
Stelt Marc Wackenier (71) zich opnieuw kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Hij zinspeelt in elk geval zelf op die mogelijkheid. We planden een gesprek met de oud-burgemeester.

Waarom overweegt u een mogelijke comeback?

“Omdat ik bemerk en constateer hoeveel zaken er nu verkeerd lopen in de gemeente. Nog nooit is de gemeente in zoveel gerechtelijke procedures en discussies verwikkeld geweest als nu.”

Speelt het wegvallen van Marnik Vandenbroucke een rol in deze beslissing?

“Misschien wel. Ik wil een stuk van zijn gedrevenheid verder zetten, maar dat is zeker niet de hoofdzaak.”

Komt Pro weer op in een kartel met N-VA?

“Het is nog ver weg en wie kan dat voorspellen? Ik volg nog vergaderingen van het kartel maar dat is voorlopig nog geen onderwerp van gesprek, denk ik.”

Is er een garantie dat u uw mandaat opneemt na de verkiezingen? Ook als dat eventueel in de rol als oppositieleider zou zijn?

“Dat lijkt me een voorbarige vraag. Ik stel alleen vast dat ik nog door veel mensen gecontacteerd word en dat veel inwoners het gevoel hebben en ondervinden dat ze niet gehoord worden.”

U heeft ondermeer kritiek op de plannen van de meerderheid om taken van de Groendienst uit te besteden. En op het dossier van de verkaveling in de Hoogstraat. Zijn er ook dossiers die de meerderheid goed aangepakt heeft?

“Dat zou er nog aan mankeren. Na drie jaar ‘werken’ stel ik toch vast dat heel veel werken verricht werden in het kader van de Ruilverkaveling, waarbij de gemeente slechts een aanvullende rol speelt. Men kan op alles kritiek uitbrengen en dat doe ik niet. Er zijn goede realisaties gebeurd in de afgelopen jaren.”

Nu u niet meer politiek actief bent, houdt u zich bezig met de lokale geschiedenis van Alveringem te boek te stellen. Vanwaar komt die interesse?

“Ik heb die interesse al altijd gehad, maar de tijd leek me rijp om dat nu te doen. Er zijn nu getuigen die het verhaal van Alveringem kunnen helpen memoriseren.”

Hoe is de progressie van uw laatste boek?

“Heel goed qua verkoop, ondanks het feit dat ik geen steun kreeg van de gemeente via het tweemaandelijkse infoblad. Alle andere naburige gemeenten vinden het boek meer dan de moeite waard om een eresaluut te brengen aan de landbouwers, kwekers, iedereen die een bijdrage leverde aan de in stand houding van het West-Vlaams rood. Men speelt in Alveringem op de man en niet op de bal. Het is een spijtige zaak dat cultuur momenteel totaal op de achterbank zit. Ik dacht dat ik recht had op een redactionele ondersteuning vanwege de gemeente, maar ook zonder is de verkoop uitstekend. De kritieken zijn ook zeer positief.”

Staan er nog nieuwe boeken op stapel?

“Ik denk van wel.”

Hebt u plannen voor een boek over de recente geschiedenis van Alveringem? Hebt u plannen om uw memoires uit te geven?

“Nee zeker nog niet en daarenboven, ik laat het oordeel over aan de nuchtere kijk van de inwoners.”

Marc Wackenier

Daron Mertens
30 januari 2022