Groot-Alveringem

22 erven in de Westhoek beplant met streekeigen bomen en struiken

Daron Mertens
10 februari 2022
In Alveringem, Lo-Reninge en Veurne nemen 22 inwoners deel aan een erfbeplantingsactie van de ruilverkaveling Sint-Rijkers. De deelnemers krijgen een subsidie om hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen en boomgaarden aan te planten.

Een mooi beplant erf of een mooi beplante tuin is een lust voor het oog en zorgt voor een aangename woon- en werkomgeving. Om landbouwers en particulieren te ondersteunen bij de beplanting van hun erf of tuin, lanceerde het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers een erfbeplantingsactie. In overleg met elke deelnemende eigenaar maakte een landschapsdeskundige van de Vlaamse Landmaatschappij (het secretariaat van het ruilverkavelingscomité) kosteloos een beplantingsplan op.

De ruilverkaveling subsidieert de aanplant voor 80%, waardoor de eigenaars hun tuin of erf aan een gunstige prijs kunnen vergroenen. De sociale ondernemingen vzw de Groene Kans en vzw Duinenwacht voeren de erfbeplantingsplannen uit. In totaal planten ze 10.738 bomen en struiken aan: 729 heesters, 6584 stuks bosgoed, 3163 haagplanten en 262 bomen. Op enkele erven wordt ook een poel aangelegd. Als dank voor hun medewerking ontvangen de deelnemers deze week een potje appelmoes van Veurnse reinettes.

Lees verder onder de foto.

Foto: Vlaamse Landmaatschappij

Onder de deelnemers bevindt zich oud-schepen Martine Rabaey uit Alveringem. “Voor ons was de erfbeplantingsactie een mooie opportuniteit. Sinds we hier wonen, hadden we zelf al wat aangeplant, maar niet altijd met evenveel succes. Het steuntje van de ruilverkaveling was dus welkom. Ons erf is nu goed beplant en we hebben ook een poel laten aanleggen. We kregen deskundig advies voor de keuze van de soorten. De tuinaannemer ging zeer professioneel te werk, en dat is hier in de winderige Westhoek echt wel nodig. De actie heeft ons heel wat kosten en moeite bespaard. De nieuwe houtkanten zullen ons erf afschermen, en tegelijk veel vogels aantrekken. En we kijken er al naar uit om over enkele jaren appels te plukken.”

Lees verder onder de foto.

Foto: Vlaamse Landmaatschappij

De erfbeplantingactie heeft een totale kostprijs van 123.000 euro. Het Vlaams Gewest betaalt 80% of 98.373 euro. De deelnemers betalen de overige 20%. Tegen eind maart zullen alle tuinen en erven afgewerkt zijn. De ruilverkaveling Sint-Rijkers is een inrichtingsproject waarbij de gronden van landbouwers geruild zijn met het oog op een meer efficiënte landbouw. Bijna 1000 eigenaars en gebruikers van gronden in een zone van 1855 hectare in Alveringem, Lo-Reninge en Veurne zijn erbij betrokken. Tegelijk wordt via de ruilverkaveling gewerkt aan meer verkeersveiligheid, opwaardering van het landschap en een betere milieukwaliteit.

“De Westhoek is en blijft een van mijn favoriete gebieden van Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat Vlaanderen zijn ‘boompje’ bijdraagt om deze streek nog groener en dus ook mooier te maken. Ook zonder de titel ‘Landschapspark’ blijft Vlaanderen hier investeren in het prachtige landschap. Met beplantingen ‘van bij ons’ zoals het oud en streekeigen appelras Veurnse reinette laten we nog meer West-Vlamingen en iedereen die hier op bezoek komt extra genieten”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Daron Mertens
10 februari 2022