Alveringem

Alveringem krijgt regenboogzebrapad

Daron Mertens
11 februari 2022
De gemeente Alveringem krijgt binnenkort een zebrapad in de regenboogkleuren. Dat besliste de gemeenteraad op voorstel van voorzitter Dries Decorte (Gemeentebelangen/CD&V).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet sinds kort voor elke gemeente in Vlaanderen de aanleg en het onderhoud van één regenboogzebrapad. Regenboogzebrapaden zijn er in verschillende vormen, zoals met strepen in de regenboogkleuren die in de lengte- of de breedterichting over de rijbaan liggen. Omdat dit niet voldoet aan de officiële vereisten voor een zebrapad, kan deze vorm verwarring bij weggebruikers oproepen en tot gevaarlijke situaties leiden.

Om die te voorkomen bevinden de strepen zich bij andere regenboogpaden op een trottoirgedeelte, of zijn de regenboogkleuren aangebracht rondom de witte strepen van een gewoon zebrapad. Nog een voorwaarde is dat het zebrapad op een gewestweg moet liggen binnen een zone 30 of 50.

Lees verder onder de foto.

Dries Decorte, voorzitter van de gemeenteraad

“Met dit regenboogzebrapad geven we een positieve boodschap mee aan onze inwoners. In Alveringem moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Iedereen is welkom, ongeacht de seksuele geaardheid of genderidentiteit. Jeugdsite ‘De Speelberg’ langs de Sint-Rijkersstraat is hiervoor de ideale locatie. Het bestaand zebrapad wordt dagelijks gebruikt. De naschoolse kinderopvang heeft er een plek, net als de jeugdbewegingen (Chiro en KLJ), de Westhoek Academie, het jeugdhuis,… Het is dus een plek waar heel veel kinderen en jongeren samenkomen. En voor die jongeren die misschien op zoek zijn naar hun identiteit is het alvast een mooi signaal”, aldus Dries Decorte.

“Bovendien valt het regenboogzebrapad extra op door zijn kleuren. Het is een binnenkomer voor Alveringem-Dorp en net daardoor ook een extra stimulans om er te vertragen. Ik ben dan ook heel erg blij dat het college van burgemeester en schepenen ingaat op mijn vraag.”

Daron Mertens
11 februari 2022