Groot-Alveringem

70 procent meer meldingen van landbouwers met problemen

Daron Mertens
15 februari 2022
Op twee jaar tijd steeg het aantal meldingen van landbouwers met financiële en mentale problemen in onze provincie met maar liefst 70 (!) procent. Dat blijkt uit cijfers van de hulporganisatie Boeren op een Kruispunt.

De Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie die Vlaamse boeren en tuinders in nood helpt. Deze organisatie heeft tot doel de Vlaamse land- en tuinbouwers te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen.

Uit opgevraagde cijfers is er een opvallende toename van aanmeldingen van varkenshouders in 2021 ten opzichte van 2020. Het aantal aanmeldingen steeg in deze sector met 225 procent. Die toename is volgens de organisatie deels het gevolg van corona, maar ook de problemen rond de Afrikaanse varkenspest die maar blijven aanslepen vormen een verklaring. Voor bedrijven die geen of beperkte reserves hebben, leiden de exportproblematiek en de dalende prijzen die daarmee gepaard gaan tot problemen. Ook de hoge prijzen voor grondstoffen (voeder, energie,…) spelen een belangrijke rol.

Lees verder onder de foto.

Foto: Lieven Vancoillie

De varkenshouders verkopen hun producten nog steeds met veel verlies en er is op korte termijn niet veel beterschap.

“Het goede nieuws is dat er geleidelijk aan meer en meer landbouwers de weg vinden naar ons”, aldus Els Verté, directeur van Boeren op een Kruispunt. “Vlaamse landbouwers zijn fiere mensen en terecht, want hun producten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan heel wat lastenboeken en eisen. Maar hun trots belemmert soms om hulp te zoeken wanneer dit nodig is.”

“Met Boeren op een Kruispunt zetten we hard in om hen aan te moedigen hulp te zoeken en hierbij duidelijk te melden dat hulp zoeken geen schande is, maar een teken van moed. Zeker wat de varkenssector betreft zijn ze in een crisissituatie terechtgekomen waar ze geen enkele grip op hebben.”

Ben je een land- of tuinbouwer uit Vlaanderen die gebruik wenst te maken van de gratis dienstverlening? Neem contact op via het aanmeldingsformulier.

Daron Mertens
15 februari 2022